Mäklarcentrum Syd – Din lokala mäklare med nationellt kundregister

Mäklarcentrum Syd är fastighetsmäklarbyrån som specialiserat sig på förmedling av kommersiella fastigheter i södra Sverige med fokus på Småland och Blekinge.

Med mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen inom såväl fastighetsförmedling, fastighetsförvaltning och lokaluthyrning startade vi år 2015 Mäklarcentrum Syd med anledning att vi saknade lokala alternativ som renodlat arbetar med förmedling av kommersiella fastigheter i Småland och Blekinge. Vår lokala kännedom tillsammans med ett utbrett kontaktnät av fastighetsägare, investerare och andra aktörer i fastighetsbranschen på såväl lokal som nationell och internationell nivå, ger goda förutsättningar för en lyckad försäljning av din fastighet. Vi förmedlar hyreshus, kontorsfastigheter, industrifastigheter, projektfastigheter, tomtmark, byggrätter och bostadsrättslokaler. Vi hjälper även fastighetsägare att utveckla och hyra ut sina fastigheter.  Med bakgrund att vi främst verkar i Småland och Blekinge tar vi oss an såväl förmedling av mindre hyreshus med fåtal lägenheter och lokaler till större fastighetsbestånd. En stor del av vår verksamhet består också av att leta fastigheter på uppdrag av kunder, s.k. sökuppdrag. Är du intresserad av att veta mer om vad en sådan tjänst innebär är du välkommen att kontakta oss.   För referenser se: Referenser